Blog o vaspitanju dece zasnovan na ličnom iskustvu

Uslovi korišćenja

Vlasništvo sadržaja 

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo autora Ivane Stojanović (Autor) ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje. 

Vaša upotreba internet sajta 

Internet sajt www.bebeimi.rs (u daljem tekstu “Bebe i Mi”) je namenjen isključivo vašem ličnom, nekomercijalnom korišćenju. Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima sadržaja sajta “Bebe i Mi” bez dozvole Autora. Ukoliko servise sajta “Bebe i Mi” želite da upotrebite u komercijalne svrhe, za to je neophodno unapred sklopiti poseban ugovor pre početka komercijalnog korišćenja. Kontaktirajte nas radi više informacija.  

Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Takođe, Autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izmena uslova korišćenja sajta bebeimi.rs 

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja. 

Ograničenje odgovornosti 

Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Ni pod kakvim okolnostima Autor neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njenog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na sadržaje “Bebe i Mi”. Na zahteve koji proizilaze iz ovog ugovora ili su tema ugovora primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu. Bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar), ili na drugi način (čak i ako je Autor  obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta) ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog ili nepravilnog korišćenja ”Bebe i Mi” ili oslanjanja na ”Bebe i Mi”. Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na ”Bebe i Mi” sajtu. Takvo ograničenje odgovornosti dalje se odnosi i na sve informacije, usluge, i proizvode koji se pojavljuju na “Bebe i Mi” sajtu, ili su na bilo koji način povezani sa “Bebe i Mi” sajtom. 

Poricanje garancija

Autor ne daje nikakve garancije, niti su odgovorni za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na ”Bebe i Mi”. Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja. 
Svi sadržaji, informacije i proizvodi koji se pojavljuju u okviru sajta “Bebe i Mi” dostupni su “onakvi kakvi su”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Autor  se odriče svih izraženih, podrazumevanih ili popisanih garancija. Uključujući, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Ne garantujemo sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse “Bebe i Mi”. Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću “Bebe i Mi” sajta ili linkova, reklama na njemu, kao ni za bilo kakve informacije ili savete do kojih se došlo pomoću “Bebe i Mi” sajta. Korišćenjem “Bebe i Mi” sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih se došli pomoću “Bebe i Mi” sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar, i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog sadržaja do kojih ste došli pomoću “Bebe i Mi” sajta.