Blog o vaspitanju dece zasnovan na ličnom iskustvu

Tag: Crtezi

Faze i predmeti dečijih crteža. Značenje boja i elemenata crteža.

Faze i predmeti dečijih crteža. Značenje boja i elemenata crteža.

  U razvoju dečijeg crtanja postoji više faza koje se smenjuju kako dete raste, međutim njihovo trajanje samo je okvirno određeno, što znači da dete može u nekoj od faza da se zadrži duže ili kraće a da to i dalje predstavlja normalan razvoj. FAZE […]