Blog o vaspitanju dece zasnovan na ličnom iskustvu

Levorukost kod dece

Levorukost kod dece

Deca veoma rano pokazuju znake da li će biti desnoruka  ili levoruka.

Ovo može da se otkrije već u prvim godinama života. Urođena “opredeljenost” za levu ili desnu ruku postaje vidljiva nakon 6. meseca života, a najkasnije do četvrte godine deteta. Roditelji često forsiraju levoruku decu da koriste desnu ruku, ali stručnjaci se sa tim ne slažu.

Ako vaše dete hvata igračku ili zvečku levom rukom ili prvo pruža levu, pa tek onda desnu ruku verovatno će biti levoruko ali opet ne mora da znači.

Većina aktivnosti se obavlja korišćenjem obe ruke. Obično jedna ruka pridržava predmet, a druga preciznije i veštije obavlja određene stvari.

Najbolje ćete saznati da li je vaše dete levoruko ukoliko obratite pažnju kojom rukom: jede, pere zube, crta, baca loptu, gura auto, hvata igračku.

Međutim ne treba zanemariti ni činjenicu da ima ljudi i dece koji ravnomerno koriste obe ruke. Njima se najčešće događa da pola stvari rade sa jednom, a drugu polovinu sa drugom rukom.

Ukoliko želite pravo testiranje možete obaviti kod lekara specijaliste.

Od čega zavisi levorukost?

Ljudski mozak je podeljen na levu i desnu hemisferu. Leva je dominantnija i kontroliše i upravlja informacijama koje dobija iz desne strane tela, a desna hemisfera kontroliše i upravlja informacijama sa leve strane tela. Kod levorukih je situacija obrnuta i dominantna je desna hemisfera. Razlika nije samo u tome što jedan piše desnom, a drugi levom rukom ili šutira loptu levom ili desnom nogom. Naše polovine mozga odgovorne su ne samo za suprotne strane tela, već i za karakter naših aktivnosti.

Prema naučnim istraživanjima, levoruke osobe su češće talentovane za precizne sportove, matematiku i umetnost, a na svetu ih je svega 5 odsto.
Kada dete započne pisanje nemojte očekivati da slova piše povezano. Neki levoruki pišu kao u ogledalu, započinju pisanje sa desnog kraja papira, odozdo na gore. Oni moraju da vežbaju korišćenje papira s leva na desno.

Ne terajte ih da čitaju, iako znaju slova, ako sami ne pokazuju interesovanje. Njima treba više vremena igranja na slovo na slovo, različitih vežbi, igara sa prepoznavanjem slova i njihovih elemenata.

Detetu je potrebna pažnja i poseban pristup ne zato što je levoruko, već zato što je svako dete individua za sebe i ovo se odnosi i na levoruke i na desnoruke.

Lekari su složni da levoruka deca koju neko prisiljava da koriste desnu ruku, mogu imati problema sa koncentracijom, uz brojne negativne efekte po psihu, ali i motoriku, govor, intelektualni razvoj i karakter.

Vodeća ruka se odredi prirodno do četvrte ili pete godine. Ako niste zadovoljni kako vaše dete crta ili piše ne bi trebalo da mu prevežbavate ruku jer može doći do zdravstvenih problema jedan od njih je mucanje. Ne moraju svi da imaju lep rukopis i nemaju svi talenta za crtanje.

Sa druge strane, to što je dete levoruko nema nijednu lošu stranu – i oni mogu da nauče da imaju čitak rukopis, samo je važno naučiti ga da prilikom pisanja da pravilno postavi ruku.

Levorukost se lako i rano može uočiti – dovoljno je da obratite pažnju kojom rukom dete poseže za predmetima, a zapamtite da ne postoji ni jedan valjani razlog da pokušavate da ga pretvorite u desnorukog.

Da li ste znali da su levoruki bili i Napoleon, Albert Ajnštajn, Leonardo Da Vinči i Pablo Pikaso?

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *